داروسازی پارس حیان، " تولیدکننده برتر " به انتخاب انجمن داروسازی ایران

ضد آفتاب تخصصی سان سیف

اسپری ضد آفتاب بزرگسالان +SPF 50 سان سیف

اسپری ضد آفتاب کودکان SPF 30 سان سیف

ضد آفتاب کرم پودری و پرایمری مکیسان SPF 50 سان سیف

فلوئید ضد آفتاب پوست حساس +SPF 50 سان سیف

فلوئید ضد آفتاب فاقد چربی +SFP 50 سان سیف

كرم ضد آفتاب فاقد چربی +SPF 50 سان سیف

كرم ضد آفتاب فیزیکال پوست حساس +SPF 50 سان سیف

کرم ضد آفتاب آقایان SPF 40 سان سیف

کرم ضد آفتاب برنزه کننده SPF 40 سان سیف

کرم ضد آفتاب دور چشم SPF 30 سان سیف

کرم ضد آفتاب روشن كننده +SPF 50 سان سیف

کرم ضد آفتاب ضد چروک +SPF 50 سان سیف

کرم ضد آفتاب فاقد چربی SFP 35 سان سیف

کرم ضد آفتاب کودکان +SPF 30 سان سیف

لوسيون بعد از آفتاب سان سيف